Przepływy pieniężne (cash flow), czyli dowiedz się jaka jest sytuacja finansowa Twojej firmy

Przepływy pieniężne (cash flow), czyli dowiedz się jaka jest sytuacja finansowa Twojej firmy

Miernikiem kondycji finansowej firmy jest nie tylko wypracowany zysk netto. Bardzo ważne są przede wszystkim przepływy zasobów pieniężnych (cash flow) w firmie, które określają wypłacalność i płynność firmy. W obecnych czasach ruch pieniądza jest bardzo istotny dla przedsiębiorstwa. Coraz częściej firmy szukają informacji o osiągniętych przepływach pieniężnych w poszczególnych obszarach działalności. Chcą poznać wielkość wpływów pieniężnych wpływających do, i wypływających z jednostki gospodarczej w różnych obszarach jej działalności. Bez względu na rozmiar przedsiębiorstwa i branże w jakiej działa, dla każdej firmy wielkość generowanej gotówki i możliwość zarządzania jej zasobami jest bardzo istotna w bieżącym funkcjonowaniu gdyż ujemne przepływy pieniężne są najczęściej przyczyną upadku firm. 

Przydatność cash flow w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Monitorowanie sytuacji finansowej na podstawie przepływów pieniężnych umożliwia firmom szybkie reagowanie na pierwsze symptomy braku gotówki, a w przypadku jej nadmiaru, lokowanie środków pieniężnych w składniki majątkowe. Dla branży TSL, która jest szczególnie narażona na ujemne przepływy pieniężne wykorzystanie miernika cash flow często staje się kluczem do przetrwania. Długie terminy płatności i często długi czas wykonania usług sprawiają, że mamy do czynienia z niedoborem środków pieniężnych, co może świadczyć o problemach ze ściąganiem należności czy spłacaniu zobowiązań z lat ubiegłych. Taka sytuacja jest niekorzystna dla firm i może doprowadzić do

problemów, a nawet utraty płynności finansowej.

Cash flow czyli miernik kondycji finansowej firmy

Zrozumienie i umiejętne szacowanie przepływów pieniężnych jest niezwykle ważne i przydatne w prowadzeniu biznesu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Microsoft Dynamics 365 Business Central  wprowadził nową funkcję o nazwie Cash Flow. Ta funkcja umożliwia użytkownikom zrozumieć i poznać jakie są faktyczne wpływy i wydatki środków pieniężnych w ich działalności. To pomaga w tworzeniu prognoz krótkoterminowych, które dostarczają wiedzy użytkownikowi  i pozwalają przewidzieć jak i kiedy można się spodziewać spłaty należności. Dane zbierane są na podstawie istniejących już w systemie Microsoft Dynamics 365 Business Central  transakcji, co tym samym zmniejsza potrzebę przeprowadzenia zewnętrznego szacowania swojego stanu środków pieniężnych np. na lokatach, rachunkach bankowych itp. Funkcjonalność Cash Flow pozwala używać i tworzyć raporty zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jednostki. Samo ustawienie i korzystanie z tej funkcji jest niezwykle proste i pozwala lepiej zrozumieć firmę i poznać jej kondycję finansową.  System czerpie dane z różnych źródeł: otwartych zamówień, należności, zobowiązań itp. Użytkownik sam decyduje, które dane są analizowane i może wybrać jedną z wielu opcji kontroli.

System na podstawie ustawionych parametrów tworzy sugerowane scenariusze, które użytkownik może w dowolny sposób edytować. Jednocześnie funkcjonalność  pozwala na budowanie scenariuszy „co by było gdyby”. W bardzo prosty sposób można sprawdzić jaka będzie kondycja firmy jeżeli jakieś płatności się przedłużą. Możliwe jest również  tworzenie wielu różnych prognoz. Na przykład można zdefiniować prognozy dla porównania poszczególnych segmentów działalności przedsiębiorstwa tj. na operacyjny, inwestycyjny i finansowy.

Taki podział jest niezwykle istotny, pozwala ocenić możliwości i poziom samofinansowania wyodrębnionych rodzajów działalności oraz informuję o ewentualnej konieczności przesunięcia środków pieniężnych między nimi w celu gotówkowego zbilansowania jednostki. W ramach poszczególnych rodzajów działalności mogą występować dodatnie lub ujemne przepływy pieniężne.

Co one mogą oznaczać i jaka jest idealna sytuacja dla firmy?

Oczywistym jest, że każdy przedsiębiorca życzyłby sobie następujący scenariusz:

  • nadwyżka środków pieniężnych z działalności operacyjnej czyli podstawowej, świadczy o tym, że spółka generuje zyski, że wpływy ze sprzedaży usług są wyższe od kosztów
  • ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej oznaczają inwestycję pieniądza w nowe przedsięwzięcia, akcje itp.
  • dodatnie przepływy z działalności finansowej świadczą o pozyskaniu przez przedsiębiorstwo źródeł finansowania majątku

W rzeczywistości różnie z tym bywa, jednak ważne jest aby suma tych powyższych działalności była dodatnia.

Jak widać to właśnie cash flow pokazuje miejsca generowania gotówki w przedsiębiorstwie oraz wielkość strumieni pieniężnych wpływających do, i wypływających z jednostki gospodarczej w różnych obszarach jej działalności. Obok bilansu i rachunku wyników, jest źródłem informacji o kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Pozostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *