Dla Ciebie

Rola w organizacji

Dla Ciebie

Efektywne i sprawne działanie przedsiębiorstwa zależy nie tylko od odpowiedniego systemu informatycznego ale również od pracy i funkcjonowania całego zespołu. Praca w zespole wiąże się z podziałem zadań i pełnieniem określonych ról przez jego członków. Microsoft Dynamics 365 Business Central wspiera Cię w codziennej pracy i daje Ci pewność, że podejmowane przez Ciebie decyzje są właściwe. W zależności od roli jaką pełnisz w organizacji sprawdź jakie kluczowe korzyści da Ci wdrożenie tego systemu.

Jestem osobą zarządzającą

Sprawdź w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Business Central ułatwi Ci podejmowanie szybszych i bardziej skutecznych decyzji, uprości procesy zarządzania organizacją i pozwoli dynamicznie rozwijać się Twojej firmie:

 • szybki zwrot poniesionej inwestycji
 • obniżenie kosztów stałych
 • jednolity widok firmy
 • szybki i łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym
 • możliwość pracy z dowolnego miejsca i urządzenia
 • minimalizacja błędnych decyzji
 • bezpieczeństwo danych
 • pełna automatyzacja i analiza w czasie rzeczywistym
 • optymalizacja efektywności pracowników
 • lepsze decyzje strategiczne
 • zadowolenie Twoich klientów i pracowników
 • wyższy poziom świadczonych usług
 • ciągły rozwój zgodny z obowiązującymi przepisami

Jestem dyrektorem operacyjnym

Sprawdź w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Business Central umożliwi Ci wizualizację danych, tworzenie zaawansowanych raportów i poprawi współpracę z zespołem:
  • szybki i łatwy dostęp do danych w czasie rzeczywistym
  • możliwość pracy z dowolnego miejsca i urządzenia
  • spójna baza danych
  • optymalizacja efektywności pracowników
  • lepsza organizacja pracy
  • efektywniejsze analizowanie i prognozowanie
  • bezpieczeństwo danych
  • większa efektywność operacyjna
  • większa wydajność
  • sprawniejsze planowanie

Jestem pracownikiem

Sprawdź w jaki sposób Microsoft Dynamics 365 Business Central przyspieszy oraz usprawni Twoją pracę, poprawi relacje z klientem oraz zwiększy Twoją efektywność:

 • automatyzacja dekretacji dokumentów
 • spójna baza danych
 • krótszy czas realizacji zamówień
 • proste i intuicyjne środowisko pracy
 • pełna automatyzacja
 • większa skuteczność i efektywność
 • jedna baza danych z aktualnymi danymi
 • lepsza organizacja pracy