Optymalizacja działań wózka widłowego dzięki koordynatom

Optymalizacja działań wózka widłowego dzięki koordynatom

Jako operator logistyczny chciałbyś jak najefektywniej wykorzystać swoje wózki widłowe i ludzi. To oczywiste, że chcesz minimalizować „puste” przebiegi nie tracąc przy tym możliwości śledzenia pozostałych działań. Jednakże im więcej ruchów magazynowych tym trudniej jest Twoim pracownikom ręcznie zarządzać prawidłową kolejnością zadań. Chcesz wiedzieć w jakiś sposób usprawnić ten proces? To proste – możesz użyć Microsoft Dynamics 365 Business Central z modułem 3PL Dynamics.

Optymalizacja działań wózka widłowego dzięki koordynatom.

Moduł ten jest stworzony dla operatorów logistycznych. Wykonuje obliczenia w czasie rzeczywistym, aby określić, które działanie najlepiej wykonać wózkiem, na podstawie bieżącej lokalizacji, odległości do wszystkich otwartych działań oraz daty/godziny aktywności. W 3PL Dynamics możesz używać Managera Aktywności aby wybrać najbardziej korzystny wskaźnik pomiędzy datą wykonania, a odległością. W rezultacie zadanie zostaje przypisane do najbardziej optymalnego zasobu do czasu jego zakończenia. Po wykonaniu zadania przypisane jest kolejne, na podstawie aktualnej lokalizacji. Korzystając z tego modułu będziesz miał pewność, że Twoje zasoby/wózki wykorzystywane są zawsze w możliwie najbardziej wydajny sposób.

Jak określić odległości pomiędzy otwartymi zadaniami?

W tym artykule wyjaśnię Ci, w jaki sposób Koordynat XY może być wartościowy dla procesów magazynowych oraz w jaki sposób działa.

Jak już wspomniałem do optymalizacji zasobów używamy współrzędnych X-Y. Dystans pomiędzy lokalizacjami jest podstawowym elementem systemu kalkulacji. Aby dla zasobu określić i wybrać najlepszą ścieżkę, odległość między kolejnymi działaniami jest kalkulowana z góry. Aby to wyliczyć potrzebujemy kilku podstawowych danych.

 1. Lokalizacje

Po pierwsze należy zdefiniować koordynat poziomu 0 każdej lokalizacji. Nie trzeba geokodować wszystkich poziomów, ponieważ lokalizacja zero automatycznie łączy się z lokalizacjami wyższymi. Dodatkowo musimy pamiętać, że koniecznie należy podać szerokość lokalizacji.

 1. Węzły

Węzeł to miejsce w magazynie o unikalnej współrzędnej X i Y. Węzły są połączone ścieżkami.

Czym są ścieżki?

Ścieżka to połączenie między dwoma węzłami. Ścieżka może składać się z bezpośredniego połączenia między węzłami lub połączenia obejmującego różne lokalizacje po drodze.

Na przykład na poniższym obrazku widać, że węzły KNP1 – KNP2 oraz KNP3 – KNP4 są ze sobą połączone. Te ścieżki nie zawierają żadnych lokalizacji. Ścieżka między KNP1 i KNP3 zawiera lokalizacje pomiędzy węzłami.

Jeśli ścieżki zawierają w sobie lokalizację mogą one być przypisane do ścieżek w określonej kolejności, Ponadto możesz włączyć stronę, po której znajdują się lokalizacje na ścieżce (lewa/prawa). Po przypisaniu lokalizacji oblicza się współrzędne X-Y na podstawie szerokości lokalizacji i kolejności na ścieżce.

Dodatkowo zostaje skalkulowany dystans pomiędzy węzłami. Przykład ścieżki między dwoma węzłami widać na poniższym zdjęciu.

 1. Matryca trasy

Kolejnym etapem jest zdefiniowanie tzw. matrycy trasy. Matryca tras jest bazą najkrótszych tras pomiędzy węzłami. Kiedy masz już zdefiniowane wszystkie węzły i ścieżki możesz rozpocząć obliczenia. Dane w matrycy wypełniane są automatycznie. Jest to podstawa do obliczenia odległości między bieżącą lokalizacją, a lokalizacją otwartej aktywności. Poniżej znajduje się przykładowa Matryca trasy.

Określ datę i godzinę aktywności magazynowych

Oprócz odległości, ważnymi czynnikami podczas obliczania optymalnej trasy dla wózków są data i godzina aktywności. Microsoft Dynamics 365 Business Central z modułem 3PL Dynamics wykorzystuje do tego pole Data/Godzina działania. Może ono być wypełnione na dwa sposoby.

 • kiedy tworzymy działanie odłożenia lub uzupełniającej pole Data/Godzina działania jest wypełnione datą i godziną wprowadzenia zlecenia
 • kiedy przypisujemy „bezpośrednie wydanie” pole Data/Godzina działania jest wypełnione oczekiwaną bądź planowaną datą/godziną wydania. Istnieje również możliwość uzupełniania tych pól na podstawie planowych dat przyjazdów.

Menedżer aktywności i obliczenie wyniku w podziale na działania

Możliwe jest zastosowanie w obliczeniach współczynnika wagowego składników, odległości i czasu. Można to zrobić za pomocą funkcji menedżer aktywności. Wynik dla każdej aktywności jest następnie obliczany na podstawie poniższego wzoru. Aktywność z najniższym wynikiem jest zawsze przypisywana w pierwszej kolejności.

WZÓR: WYNIK PODSTAWOWY -/- WYNIK CZASU + WYNIK ODLEGŁOŚCI

Ustawianie parametrów

Aby skorzystać z powyższej formuły, menedżer działań rozróżnia pięć różnych parametrów. Parametry te gwarantują, że zmienne we wzorze zawierają poprawne informacje.

 1. Wynik podstawowy

Wynik podstawowy jest wartością początkową określonego działania. Wartość początkowa określa, które działanie otrzymuje najwyższy priorytet, pod warunkiem, że spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • wszystkie odległości są równe
 • data działania jest taka sama dla wszystkich aktywności
 • data aktywności jest równa aktualnej dacie / godzinie.

Nowo utworzone działanie odłożenia zwykle dostaje mniejszy priorytet. Natomiast „dostawa bezpośrednia” musi być wykonana natychmiast. W związku z tym działaniu odłożenia przypisuje się wyższy wynik podstawowy.

 1. Rozkład (min)

Jest to czynnik określający z jakiego zakresu czasu będą brane pod uwagę działania

 1. Wygaśnięcie (min)

Jest to wskaźnik określający co ile minut nastąpi przeliczenie

 1. Wskaźnik czasu

Współczynnik czasu jest powiązany z jednostką odległości czynnika. Czas jest zawsze określany na podstawie liczby minut.

 1. Wskaźnik odległości

Wskaźnik odległości jest mnożnikiem odległości do otwartego działania. Współczynnik ten jest powiązany ze wskaźnikiem czasu. W Microsoft Dynamics 365 Business Central z modułem 3PL Dynamics odległość może być wprowadzana w dowolnej jednostce. Zazwyczaj są to centymetry, można jednak wybrać metry bądź kilometry. Jeżeli pracujemy w centymetrach otrzymujemy wyższy wynik niż pracując w metrach. W związku z tym im mniejszy jednostka odległości tym musi być większy wskaźnik odległości. W ten sposób można zachować równowagę pomiędzy czasem, a odległością.

FORMUŁA: WYNIK PODSTAWOWY – / – WYNIK CZASU + WYNIK ODLEGŁOŚCI

Po skonfigurowaniu wszystkich parametrów powyższą formułę wypełnia się przy użyciu następujących wzorów:

WYNIK CZASU = ((liczba minut między bieżącą datą/godziną, a datą/czasem aktywności  x wygaśnięcie ) – / – (liczba minut od daty/godziny aktywności do bieżącej daty/godziny x rozkład)) x wskaźnik czasu

WYNIK ODLEGŁOŚCI = (odległość między bieżącą lokalizacją, a lokalizacją aktywności) x wskaźnik odległości

Po skonfigurowaniu parametrów możesz rozpocząć pracę z Menedżerem aktywności. Funkcja ta automatycznie określa kolejną aktywność wózków na podstawie parametrów i danych podstawowych omówionych wcześniej. Na poniższym obrazku widać przykład konfiguracji Menedżera aktywności.

Istnieje możliwość ustawiania różnych zasad/reguł w Menedżerze aktywności. Reguły te mogą być aktywne o różnych porach dnia. Na przykład jak widać na załączonym zdjęciu menedżer aktywności „EDE 0-12” jest aktywny od poniedziałku do niedzieli, od godziny 00:00 do godziny 12:00. Natomiast menedżer aktywności „EDE 12–0” jest aktywny od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 12:00 – 00:00.

Dodatkowo jak widać na obrazku poniżej, po otwarciu harmonogramu, aktywny menedżer aktywności jest zawsze pogrubiony.

W ten sposób możemy rozróżnić priorytety zadań dla różnych pór dnia.

Zaawansowane współrzędne X-Y dla skanerów

Ostatnim elementem systemu jest integracja ze skanerami używanymi w magazynie. Moduł obsługi skanerów jest standardowym rozwiązaniem Microsoft Dynamics 365 Business Central z modułem 3PL, a jego licencjonowanie pozwala na używanie go przez nielimitowaną ilość użytkowników.

Na początku procesu użytkownik skanuje swoją aktualną lokalizację aby udostępnić w systemie swoje miejsce pobytu. Na podstawie jego bieżącej lokalizacji przypisywane jest kolejne zadanie. Każdy proces skanowania powoduje skanowanie lokalizacji na nośniku. Realizując odłożenie skanowana jest lokalizacja, w której znajduje się nośnik. W przypadku czynności związanych z uzupełnianiem zapasów, skanowana jest lokalizacja nowej lokalizacji magazynu. W ten sposób jest obliczane i przypisywane następne zadanie. Proces ten trwa do momentu zakończenia wszystkich otwartych zadań w danym dniu.

Optymalizacja działań wózka widłowego dzięki koordynatom.
Pozostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *