Wielka 6 – czyli największe problemy w zarządzaniu magazynem

Wielka 6 – czyli największe problemy w zarządzaniu magazynem

Wydawać by się mogło, że zarządzanie magazynem to prosta sprawa. Niestety, w rzeczywistości nie jest to takie łatwe.

Błędy w zarządzaniu magazynem zdarzają się często i łatwo je popełnić co powoduje spadek rentowności.

Poniżej przedstawiamy sześć najczęstszych i najważniejszych problemów, z którymi borykają się zarządzający magazynem.

Wielka 6 – czyli największe problemy w zarządzaniu magazynem

1. Nieodpowiednie wykorzystanie powierzchni magazynowych

Niewłaściwe zagospodarowanie powierzchni magazynowych szczególnie w przypadku zróżnicowanych kształtów i rozmiarów towarów przyczynia się do zwiększenia zużycia dodatkowej powierzchni magazynowej, wydłuża czas pracy magazynierów oraz zwiększa ilość występowania błędów, a co za tym idzie ilość zgłaszanych reklamacji przyczyniając się do powstawania dodatkowych kosztów.

Rozwiązanie problemu:

Zasięg optymalizacji powierzchni magazynowych może obejmować różne aspekty. W zakresie infrastruktury pomocny będzie podział i rozkład powierzchni magazynowych na odpowiednie strefy: przyjęć, wydań, kompletacji etc., lub zastosowanie odpowiednich rozwiązań takich jak np. regały automatyczne. Istotne znaczenie będzie miał również odpowiedni system WMS, który pozwoli na ustawienie strategii odłożeń, pobrań i na bieżąco będzie sprawdzać wolne przestrzenie na magazynie. Natomiast w zakresie organizacji procesów magazynowych pomocne okaże się usprawnienie procesu obiegu informacji oraz sprawne przydzielanie zadań pracownikom.

2. Niewydajna kompletacja towarów

Sprawność procesów kompletacji jest jednym z najważniejszych elementów logistyki każdego przedsiębiorstwa. Znacząco wpływa na efekty finansowe firmy oraz jakość i poziom współpracy z klientami. Idealnie uporządkowana kompletacja towarów zakłada pobranie jak największej ilości produktów zgodnych z zamówieniami w jak najkrótszym czasie, przy zminimalizowanych ilościach pomyłek i konieczności reklamacji.

Rozwiązanie problemu:

Odpowiednio wdrożony system ERP/WMS (np. Business Central) będzie sam wskazywał dokładne miejsca kompletowanych towarów oraz wybierze najbardziej optymalną trasę tak, aby magazynier w jak najkrótszym czasie dotarł to wszystkich pozycji z zamówienie. Dodatkowo system będzie zarządzał odpowiednim rozłożeniem indeksów w strefie składowania i/lub kompletacji oraz dostarczy nam wszelkie raporty kontrolne.

Wielka 6 – czyli największe problemy w zarządzaniu magazynem

3. Niedokładne stany magazynowe

Jak często zdarza się, że stany magazynowe wyświetlane przez system nie pokrywają się z tym co rzeczywiście znajduje się w magazynie? Albo jak często magazynier próbując pobrać dany towar orientuje się, że nie ma go już na wskazanym regale lub został przeniesiony w inne miejsce ale nikt nie zaktualizował danych w systemie? Jeśli dołożymy do tego konieczność śledzenia numerów seryjnych lub numerów partii problemy się potęgują.

Rozwiązanie problemu:

Główną przyczyną tego problemu są papierowe dokumenty, na podstawie których realizowane są procesy magazynowe, błędy ludzkie polegające na pobraniu niezgodnego z zamówieniem towaru, niejednoznaczne oznaczenia produktów czy chociażby brak kodów kreskowych. Aby rozwiązać te problemy wystarczy wdrożyć odpowiedni system ERP dedykowany dla operatorów logistycznych, taki jak Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wszystkie procesy zachodzące w firmie będą ze sobą zintegrowane, a dane dotyczące wszelkich operacji magazynowych automatycznie rejestrowane. Dzięki temu dane o ilościach i położeniu naszych towarów będą zawsze aktualne.

4. Niedokładne śledzenie zapasów

Firmy zajmujące się obsługą towarów nietrwałych doskonale wiedzą, że brak lub niedokładne śledzenie zapasów od momentu wysłania ich przez dostawcę aż do ich odbioru przez nabywcę może narazić je na ogromne koszty. W przypadku wystąpienia wadliwych towarów należy szybko taki towar odnaleźć i uniemożliwić wydanie go z magazynu. Do takiej grupy towarów należą leki bądź żywność, które muszą być dokładnie kontrolowane i śledzone aby w przypadku konieczności wstrzymania partii móc szybko zareagować.

Rozwiązanie problemu:

Wystarczy wdrożyć odpowiedni system ERP/WMS, który posiada funkcjonalność „śledzenie zapasów”, przypisać lub wprowadzić już wcześniej nadane nr serii/partii zapasom i swobodnie śledzić sprzedane towary, realizowane zwroty lub umowy. Dodatkowo funkcja śledzenia określonych numerów seryjnych ułatwia obsługę zleceń wychodzących, zapobiegając konfliktom związanym z dostępnością zapasów. Konflikty takie mogą wystąpić podczas wprowadzania rezerwacji dla numerów seryjnych/partii.

Wielka 6 – czyli największe problemy w zarządzaniu magazynem

5. Zwroty/reklamacje

Sprawna obsługa zwrotów i reklamacji to problem, z którym się boryka wiele firm. Kłopotem są zarówno straty samego towaru jak i straty przestrzeni magazynowej, a także brak możliwości skierowania towarów do ponownej dystrybucji. Zbyt częste zwroty i reklamacje mogą doprowadzić do nadwyżek magazynowych, które z kolei wpływają często na kondycje finansową całego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie problemu:

W zmniejszeniu ilości zwrotów i reklamacji pomocny okażę się odpowiedni system WMS, który bezbłędnie wskaże miejsce składowania każdej sztuki towaru dzięki czemu ograniczymy do minimum ilość pomyłek spowodowanych przez czynnik ludzki. Ponadto system poinformuje nas jeśli na magazynie pojawią się nadwyżki. Jeśli dodatkowo magazyn będzie obsługiwany przez samojezdne wózki, to gwarancja terminowości i trafności dostaw znacznie wzrośnie.

6. Inwentaryzacja

Problem z niezgodnościami w dostawach, nadwyżkami lub niedoborami magazynowymi dotyczy praktycznie każdego. Dodatkowo uciążliwe są częste różnice między rzeczywistą inwentaryzacją przeprowadzaną w magazynie, a tą, którą wykazuje system informatyczny.

Rozwiązanie problemu:

Nowoczesne systemy ERP/WMS, do których niewątpliwie należy Microsoft Dynamics 365 Business Central, mogą automatycznie wygenerować polecenie inwentaryzacji, gdy zajdą ku temu określone przesłanki umożliwiając tym samym szybkie wykrycie nieprawidłowych ruchów magazynowych i nadużyć. Takie polecenie może dotyczyć całego magazynu, jak i jego wybranych lokalizacji co pozwala zachować ciągłość pracy magazynu i być związane m. in. z wielkością stanu magazynowego, wykonaniem określonej liczby operacji, zgłoszeniem niezgodności przez magazyniera czy okresem, jaki upłynął od ostatniego spisu.

Jak widać odpowiedni system ERP/WMS dedykowany dla operatorów logistycznych jest w stanie wspierać Cię w zarządzaniu magazynem. Umożliwia nadzorowanie towaru od momentu, gdy znajdzie się w magazynie, aż do jego wydania. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepsza technologia może niewiele zdziałać w źle zarządzanym obiekcie. Dlatego rola człowieka nadal jest bardzo ważna.

Pozostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *